Preview of bio-data with 2 photos (click here)
preview of bio-data with 3 photos (click here)
 

Name

Birth Date

Education

Height

Location

 
Rupesh C Sanghvi (ME9) 23/04/78 B.Com, M.B.A 5'11" Bhivandi
 
Bhavik K Shah (ME5) 19/06/81 DIK, DIT, BFM 5'10" Ghatkopar
 
Hemang B Shah(ME7) 08/11/82 B.Com 5'07" Ghatkopar
Jayesh B Shah (ME8) 21/11/82 B.E 5'11" Mulund
 
Gaurav G Shah (ME12) 27/04/84 H.S.C 5'08" Dombivali
 
Rajik B Shah (ME55) 12/02/85 B.Com 5'07" Ghatkopar
 
Ankur H Shah (ME11) 26/08/86 B.Com, C.A 5'10" Surat
         
Sanket M Salot (ME57) 15/12/88 B.E. Comp. 5'09" Malad
         
Kunal R Shah (ME56) 19/04/91 BMS 5'09" Dombivali