Preview of bio-data with 2 photos (click here)
preview of bio-data with 3 photos (click here)
 

Name

Birth Date

Education

Height

Location

Kumarpal V Shah (DM13) 10/08/69 S.Y.B.Com 5'06" Malad
 
Deepak J Doshi (DM16) 14/07/70 B.Com 5'10" Bhavnagar
 
Chetan A Shah (MD47) 07/11/73 B. E. (Electronics) 5'04" Kandivali
         
Dharmesh A Shah (MD50) 17/11/74 B.Com 5'11" Vile Parle
Nimesh M Diyora (DM17) 13/12/74 B.Com, C.A 5'09" Mulund
 
Amit K Shah (DM41) 25/09/75 12th 5'08" Borivali
Sandeep D Sanghvi (DM20) 12/11/75 M.Com 5'06" Bhavnagar
 
         
Chirag R Pattani (DM8) 21/03/77 B.Com, M.S.C. 5'03" King Circle
 
Pritesh P Doshi (DM11) 18/01/79 B.Com 5'06" Malad
Bharat K Shah (DM1) 26/01/79 B.Com 5'05" Vile Parle
 
Chirag M Sheth (DM21) 11/05/80 H.S.C 5'07" Kandivali
Bhavin V Sheth (DM31) 01/06/80 B.Com, B.C.A 5'07" Secunderabad
Suken D Gandhi (DM21) 22/09/80 H.S.C 5'08" Mulund
Chintal A Shah (MD44) 27/08/80 S.Y.J.C 5'09" Kandivali
 
Hiren P Gandhi (DM15) 13/04/81 S.Y.B.Com 5'08" Mulund
Devang K Doshi (DM21) 14/09/81 H.S.C 5'04" Mulund
Amit Y Shah (DM23) 14/10/81 M.Tech 5.07" Mulund
Bhadresh C Doshi (MD46) 17/11/81 B.Com 5'04" Dombivali
Harshit P Doshi (M237) 18/11/81 B.Com 5'07" Malad
Niraj J Shah (MD42) 28/11/81 B.Com, DFT 5'08" Borivali
Jigar P Shah (DM10) 01/12/81 B.Com 5'08" Kandivali
Purvesh M Doshi (DM33) 20/12/81 Dip.Graphics Designing 5'5" Chennai
 
Bhavesh D Mehta (DM9) 05/07/82 H.S.C. 5'08" Kandivali
Neeraj D Doshi (DM18) 21/08/82 S.S.C 5'09" Bhavnagar
Saurabh C Shah (MD-43) 21/12/82 M.Com - I 5'11" Mulund
Mehul M Variya (DM12) 25/12/82 F.Y.B.Com 5'05" Bhaynder
 
Amar B Doshi (DM5) 19/04/83 S.S.C 5'05" Borivali
Nilay R Shah(MD45) 27/05/83 B.Com, LL.B 6' 01" Valsad
Bhavin R Shah (DM22) 27/06/83 B.Com, M.B.A 1st Year 5'10" Kandivali
 
         
Hardik R Doshi (DM32) 01/04/85 B.Com 5'08" Kandivali
Kumar M Shah (DM14) 21/05/85 Under Graduate 5'10" Mulund
Chirag J Vasa (MD49) 01/09/85 B.Com 5'06" Kandivali
         
Pranay H Shah (MD48) 20/05/89 B.Com, CA, DISA 5'06" Malad